Prima pagină

SCURT ISTORIC

Şcoala noastră a luat fiinţă în anul 1963, în sediul actual al Şcolii Generale Nr.8 Hunedoara, sub numele de Şcoala Medie Nr.2, unde a funcţionat până în anul 1968.
Se transformă în Liceul Nr.2 în acelaşi an 1968, sediul liceului fiind din acel moment în actuala clădire. Până în anul 1977 liceul a funcţionat ca Liceu real – uman, având şi clase de gimnaziu V – VIII.
Începând cu anul 1977 devine Liceul Industrial Nr.2, având doar clase liceale de industrie uşoară.
Anul 1982 înseamnă pentru liceu o nouă transformare în Grup Şcolar de Industrie Uşoară. Profilul liceului cunoaşte în următoarele perioade o mare varietate de specializări: clase cu profil de industrie uşoară, profil industrial, profil informatică şi, la seral, profil matematică – fizică.
În urma unei noi reorganizări în învăţământ, în anul 1993 liceul devine Grupul Şcolar Economic Administrativ şi de Servicii Hunedoara. De acum, orientarea liceului în concordanţă cu piaţa muncii, cele mai căutate meserii fiind cele din sfera serviciilor şi administraţiei. Activitatea educaţională a profesorilor se reflectă în procentul de 97,46% de absolvire a examenului de bacalaureat.
Începând cu anul şcolar 2002 – 2003, Şcoala Generală Nr.3 Hunedoara face parte din Grupul Şcolar Economic Administrativ şi de Servicii.
În anul 2003 unitatea noastră şcolară s-a transformat în COLEGIUL ECONOMIC „EMANUIL GOJDU”.
În 1.09.2010 Şcoala generală nr. 7 şi Şcoala generală nr. 8 au devenit structură subordonată în cadrul Colegiului Economic „Emanuil Gojdu” Hunedoara.

MISIUNEA

Prin activităţile desfăşurate în şcoala noastră ne propunem:

  • Formarea personalităţii autonome, creative, a competenţelor profesionale ale elevilor, în spiritul nevoilor şi exigenţelor comunităţii;
  • Formarea unei culturi ecologice a elevilor;
  • Dobândirea de către elevi de abilităţi şi competenţe specifice domeniilor de formare profesională SERVICII, pentru a creşte şansele de inserţie socio-profesională;
  • Dezvoltarea abilităților elevilor necesare implementării unei dezvoltări economice durabile;
  • Pregătirea elevilor pentru a dobândi capacitatea de a se adapta provocărilor dezvoltării economice PRIN ÎNVĂŢARE pe tot traseul vieţii;
  • Dezvoltarea parteneriatului – elevi, profesori, părinţi, operatori economici, comunitate – pentru a forma absolvenţi competenţi, autonomi, responsabili, în măsură să decidă asupra propriei cariere;
  • Dezvoltarea capacității colegiului pentru a deveni centru resursă în formarea continuă a adulților.

VIZIUNEA

Colegiul Economic „Emanuil Gojdu” – Mediu democratic şi creativ, izvor al cunoaşterii, interfaţa elev – societate, fereastră deschisă spre lume.