IPT 2020-2021

În atenția agenților economici, pentru anul școlar 2021-2022

Cifra de școlarizare pentru învăţământul profesional se stabileşte anual, pe baza nevoilor pieței muncii, a tendinţelor de dezvoltare economică și socială precum și pe baza solicitărilor operatorilor economici.

Pentru a creşte calitatea formării profesionale a absolvenţilor învăţământului profesional invităm operatorii economici să-și exprime deschiderea de colaborare cu unitatea noastră școlară prin completarea Anexei 2 Solicitare de școlarizare pentru învăţământul profesional şi transmiterea acesteia unității noastre sau Inspectoratului Şcolar Judeţean Hunedoara. Documentul se poate descărca accesând adresa:

http://forum.isj.hd.edu.ro/download/file.php?id=169431

Oferta învățământ profesional 2020-2021

  • 14 locuri, în domeniul de pregătire profesională Turism și alimentație publică, calificarea BUCĂTAR
  • 14 locuri, în domeniul de pregătire profesională Turism și alimentație publică, calificarea OSPĂTAR (CHELNER) VÂNZĂTOR ÎN UNITĂȚI DE ALIMENTAȚIE

Operatori economici (parteneri de practică):

  • MAIER COMPANY COMEX SRL
  • SC LARISA SERV IMPEX SRL
  • SC MĂDĂLINA SERV IMPEX SRL
  • RESTAURANT WERK

Documente legislative