Proiecte

PROIECT EQAFIT

PROECT ROSE

PROIECT ROSE : Alege să fii educat!

În cadrul acestui proiect dorim să achiziționăm următoarele:

 • 3 table interactive cu soft în limba română
 • 4 laptopuri
 • 2 hărți geografice: 1 fizico-geografică a României și 1 politică și fizică a lumii
 • Manuale pentru Bacalaureat

ANUNŢ privind organizarea şi desfăşurarea selecţiei profesorilor beneficiari ai proiectului în cadrul Acţiunii Cheie 1 (KA 1), Programul ERASMUS+, – Proiecte de mobilitate în domeniul educației școlare ”Împreună facem școala mai bună” 2019-1-RO01-KA101-062990


I. Prezentarea proiectului

Obiectivul general: Modernizarea metodelor și tehnicilor de predare, pentru 18 cadre didactice de la Colegiul Economic „Emanuil Gojdu”, cu scopul de a răspunde provocărilor apărute în urma evoluției rapide a generației digitale de elevi, pentru îmbunătățirea calității și creșterea eficienței procesului educațional și stoparea fenomenului de părăsire timpurie a școlii, în contextul incluziunii europene pe o perioadă de 24 luni.

Obiective specifice:

 1. Dezvoltarea de abilități practice prin utilizarea instrumentelor TIC în 30% din numărul total de ore de curs alocate, pentru fiecare dintre cei 10 profesori beneficiari (5 profesori care predau discipline economice, 5 profesori de cultură generală de la Colegiul Economic „Emanuil Gojdu”), în două fluxuri în perioada 2019-2021.
 2. Extinderea capacității de a soluționa diferite situații conflictuale, care pot afecta imaginea de sine a elevului și motivarea sa academică, la minim 80% din viitoarele situații conflictuale, pentru 8 profesori diriginți, psiholog școlar, persoane cu funcții de conducere de la Colegiul Economic „Emanuil Gojdu”, în două fluxuri în perioada 2019-2021.

Grup țintă:

 • Pentru cursurile de managementul clasei/conflictelor – 8 profesori diriginți, psiholog școlar și/sau manageri
 • Pentru cursurile de TIC – 5 profesori care predau discipline economice și 5 profesori de cultură generală de la Colegiul Economic „Emanuil Gojdu”

Cursurile de formare din cadrul proiectului:
I. 05-12.07.2020 (4 participanți) – curs Coaching & Mentoring. Innovative technics for teachers, mentors and educators to fight drop up and motivate youth – furnizor de formare: Associazione Jump Italia
II. 19-25.07.2020 (5 participanți) – curs ICT for Collaborative, Project-Based Teaching and Learning – furnizor de formare: Smart Solutions Malta
III. 20-28.08.20202 (5 participanți) – curs Make technology your friend! – furnizor de formare: Edu2grow Portugalia
IV. 31.08.2020-05.09.2020 (4 participanți) – curs Conflict Management, Emotional Intelligence and Bullying Prevention – furnizor de formare: Europass Centro Studi Europeo Spania

Obiectivele cursurilor:

 • Pentru cursurile de TIC: oferirea de mijloace și instrumente pentru a include tehnologia în lecțiile existente.
 • Pentru cursurile de managementul clasei/conflictelor: dobândirea de instrumente și strategii specifice pentru promovarea unui climat pozitiv în școală și prevenirea modelelor relaționale distrugătoare.

Rezultatele proiectului: instrumente TIC, instrumente și strategii specifice managementului conflictelor, material foto din activitățile de formare.

II. Selecţia profesorilor din grupul ţintă.

Fiecare candidat va întocmi un dosar de candidatură.

Criterii eliminatorii:

 • apartenenţa la grupul ţintă
 • recomandare din partea conducerii unității, disponibilitatea de lucru în echipă
 • disponibilitatea de a împărtăși experiența la întoarcerea din mobilitate
 • respectarea tuturor etapelor de selecţie
 • respectarea conţinutului dosarului de candidatură şi a ordinii propuse pentru piesele din dosar.

Criterii de selecţie:

 • implicarea în proiecte şi programe comunitare şi de parteneriat local, regional, naţional şi internaţional
 • responsabilități în cadrul colegiului
 • rezultate la olimpiade şi concursuri la nivel național
 • participarea la cercuri, activități extracurriculare și în alte acțiuni organizate la nivel local, regional, naţional şi internaţional
 • cunoștințe minime de Office
 • motivarea pentru perfecționarea continuă în domeniul pentru care aplică
 • cunoștințe de limba engleză minim A2

Instrumente – dosar de candidatură care conține:
1. Fişa de autoevaluare;
2. Copie act identitate;
3. Scrisoare de intenție în care să fie evidențiată motivația implicării într-o anumită activitate de formare și apartenența la grupul țintă în limba română și engleză;
4. Recomandare din partea conducerii unității (care să precizeze disponibilitatea de lucru în echipă, trăsături de comportament);
5. CV Europass însoţit de dovezi (adeverinţe/ diplome obţinute în anul şcolar 2018-2019);
6. Pasaport lingvistic Europass
7. Declaraţie de consimţământ privind folosirea datelor personale, semnată şi datată;
8. Declaraţie privind disponibilitatea de a participa la întâlnirile de lucru, sesiunile de pregătire pedagogică, lingvistică şi culturală, diseminări.

Calendarul selecţiei:

ETAPAPERIOADARESPONSABILI
CAMPANIA DE INFORMARE01.09.2019-16.12.2019Responsabil diseminare
PRELUAREA DOSARELOR DE CANDIDATURĂ25-29.11.2019Responsabil selecţie
ANALIZAREA DOSARELOR09-13.12.2019Comisia de selecţie
VALIDAREA SELECTIEI SI AFISAREA REZULTATELOR PARTIALE13.12.2019Responsabil selecţie
Responsabil proiect
DEPUNEREA ŞI SOLUŢIONAREA CONTESTAŢIILOR13.12. 2019Comisia de contestaţii
ANUNŢAREA REZULTATELOR FINALE16.12. 2019Responsabil selecţie
Responsabil proiect

Comisia de selecție:
Inspector școlar Bufnea Daniela – Responsabil selecție
Prof. Bleoca Olguța
Prof. Bleoca Adrian

Proiectul este finanţat din fonduri europene alocate proiectelor de mobilitate (actiunea cheie 1) – KA1. Acest material reflectă doar punctul de vedere al Colegiului Economic „Emanuil Gojdu”, iar Comisia Europeană şi Agenţia Naţională nu sunt responsabile pentru nicio utilizare care poate fi dată informaţiilor respective.

ANUNŢ privind organizarea şi desfăşurarea selecţiei elevilor beneficiari ai proiectului în cadrul Acţiunii Cheie 1 (KA 1), Programul ERASMUS+, – mobilităţi de formare profesională (VET)
”ETICA PROFESIONALĂ ÎN ACTIVITATEA DIN RESTAURANTUL HOTELULUI”
NR. 2017-1-RO01-KA102-036913


I. Prezentarea proiectului

    Obiectivul general: Îmbunătăţirea, pentru 28 de elevi din clasa a X-a, de la Colegiul Economic Emanuil Gojdu Hunedoara, a competenţelor şi aptitudinilor-cheie aferente instruirii iniţiale din domeniul pregătirii  TURISM – INTENSIV ENGLEZA, pe parcursul a 12 luni de proiect (1.09.2017-31.08.2018).

    Obiective specifice:
    1. Dezvoltarea, pentru cei 28 de elevi,  unor competenţe şi abilităţi practice necesare în structurile de primire cu funcţiuni de alimentaţie publică, prin efectuarea plasamentului de formare profesională  la restaurantele hotelurilor Della Vista Srl din Rimini;
    2. Sporirea competitivităţii profesionale în domeniul alimentaţiei publice, pentru cei 28 de elevi;
    3. Valorizarea relaţionarii celor 28 de elevi cu clienţii restaurantului  şi cu personalul angajat în restaurantele hotelurilor Della Vista Srl din Rimini;
    4. Dobândirea de competenţe lingvistice de limba italiana pentru minim A2 citit şi vorbit, prin efectuarea pregătirii lingvistice din ţară şi a practicii în compania vorbitorilor nativi de limba italiană,  pentru cei 28 de elevi;
    5. Ameliorarea,  pentru cei 28 de elevi, a competenţelor lingvistice de limba engleză  la minim B1 citit şi vorbit, prin efectuarea pregătirii lingvistice din ţară şi a practicii din străinătate în compania clienţilor străini;

II. Selecţia elevilor din grupul ţintă

Fiecare candidat va întocmi un dosar de candidatură şi va susţine o probă de specialitate.

Criterii eliminatorii:
– apartenenţa la grupul ţintă
– rezultate corespunzătoare la învăţătură (media la module de specialitate pe anul școlar 2016 – 2017 peste 8,00)
– recomandare de la profesorul diriginte
– respectarea tuturor etapelor de selecţie (absenţa de la oricare etapă/ probă atrage după sine eliminarea din concurs a candidatului)
– respectarea conţinutului dosarului de candidatură şi a ordinii propuse pentru piesele din dosar.

Criterii de selecţie:
– media generală pe anul școlar 2016 – 2017
– rezultate la olimpiade şi concursuri
– implicarea în proiecte şi programe comunitare  şi de parteneriat local, regional, naţional  şi internaţional
– implicare în activităţi de voluntariat
– participarea la cercuri, activităţi extracurriculare şi în alte acţiuni organizate la nivelul  şcolii
– cunoștințe de specialitate

Conţinutul dosarului de candidatură:
1. Fişa de autoevaluare;
2. Copie act identitate;
3. Scrisoarea de intenţie în limba română și engleză;
4. Recomandarea dirigintelui (care să precizeze disponibilitatea de lucru în echipă, trăsături de comportament, media la module de specialitate și media 10 la purtare);
5. CV Europass în limba română și engleză însoţit de dovezi (adeverinţe/ diplome obţinute în anul şcolar 2016-2017 şi 2017-2018- până la data depunerii dosarului);
6. Declaraţie de consimţământ privind folosirea datelor personale, semnată şi datată;
7. Declaraţie privind disponibilitatea de a participa la întâlnirile de lucru, sesiunile de pregătire pedagogică, lingvistică şi culturală, diseminări;
8. Acordul scris al părintelui.
CALENDARUL DE SELECŢIE

ETAPAPERIOADARESPONSABILI
CAMPANIA DE INFORMARE01.09.2017-05.02.2018Responsabil diseminare
PRELUAREA DOSARELOR DE CANDIDATURĂ13.02.2018Responsabil selecţie
EVALUAREA CANDIDAŢILORVerificarea dosarelor13-15.02.2018Comisia de selecţie
Susţinerea testului de specialitate16.02.2018Comisia de selecţie
VALIDAREA SELECŢIEI ŞI AFIŞAREA REZULTATELOR PARŢIALE19.02. 2018Responsabil selecţie
Responsabil proiect
DEPUNEREA ŞI SOLUŢIONAREA CONTESTAŢIILOR20.02. 2018Comisia de contestaţii
ANUNŢAREA REZULTATELOR FINALE20.02.2018Responsabil selecţie
Responsabil proiect

Echipa de proiect: Pârvu Anişor, Solomon Carmen Marioara, Bozeşan Iuliana, Merce Nadia, Boroacă Raul Luis, Codarcea Gabriela

Proiectul este finanţat din fonduri europene alocate proiectelor de mobilitate (actiunea cheie 1) – KA1.
Acest material reflectă doar punctul de vedere al Colegiului Economic „Emanuil Gojdu”, iar Comisia Europeană şi Agenţia Naţională nu sunt responsabile pentru nicio utilizare care poate fi dată informaţiilor respective.

Diseminarea proiectului Erasmus+
”HOTELUL – PRACTICĂ LA STANDARDE EUROPENE”
NR. 2016-1-RO01-KA102-023483


Proiectul Erasmus+ KA1 Hotelul – practică la standarde europene, adresat unui grup de 14 elevi, de la Colegiul Economic „Emanuil Gojdu”, din clasele a X-a, domeniul turism, a vizat creșterea competentelor practice, pentru cei 14 elevi, prin efectuarea unui stagiu de practică în Italia. Stagiul de practică s-a desfășurat la hotelurile companiei Della Vista SRL din Rimini, Italia, în perioada 08-19 mai 2017. În cadrul proiectului au fost realizate următoarele activități: activități de informare și selecție; activități de pregătire a participanților, organizare/logistica plasament; activități din timpul plasamentului; activități de monitorizare, evaluare, diseminare și valorizare (pe toată perioada implementării și după încheierea proiectului).

În urma desfășurării stagiului de practică din străinătate, elevii participanți și-au îmbunătățit diverse competențe, precum: competențele de comunicare cu clienții; competențele legate de dezvoltarea carierei; competențele tehnice de specialitate; competențele lingvistice, în engleză și italiană. Alături de alte proiecte europene, în care a fost implicată școala noastră, și cel de față a contribuit la creșterea vizibilității acestei unități de învățământ, la nivel local și regional, la îmbunătățirea imaginii instituției de învățământ, pe plan european.

Proiectul a fost finanţat din fonduri europene alocate proiectelor de mobilitate (actiunea cheie 1) – KA1. Acest material reflectă doar punctul de vedere al autorului, iar Comisia Europeană și Agenția Națională nu sunt responsabile pentru nicio utilizare care poate fi dată informațiilor respective.

Diseminarea proiectului Erasmus+
2016-1-RO01-KA102-023294
„EU-TOURs+”


Proiectul îşi propune dezvoltarea profesională pentru 40 formabili VET din liceele consorţiului Hunedoara VET+ ,prin dezvoltarea de cunoştinţe, abilităţi, atitudini specifice domeniului Turism,calificării „Tehnician în Turism”, în vederea obţinerii de competente profesionale, personale, socio-culturale şi lingvistice;

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

 • O1 – Îmbunătăţirea pentru 40 elevi competenţele şi aptitudinile lor din domeniul turismului, facilitându-le dezvoltarea competentelor profesionale în agenţia de turism printr-un stagiu de trei săptămâni;
 • O2 – Dezvoltarea pentru 40 de elevi competenţe lingvistice în contextul practicării profesiei pentru care sunt în curs de calificare;
 • O3 – Însuşirea de către 40 elevi a unor tehnici moderne de comunicare cu turiştii,condiţie esenţială în domeniul ospitalităţii şi a serviciilor;
 • O4 – Dezvoltarea pentru 40 elevi competente culturale prin:familiarizarea lor cu modul de viaţă,cu tradiţia ,obiceiurile şi cultura din Spania, Regiunea Andaluzia -o regiune turistică recunoscută pentru tradiţia turismului practicat;
 • O5 – Crearea un parteneriat pentru liceele cu învăţământ vocaţional şi tehnic din judeţul Hunedoara pentru o mai bună cooperare şi mobilitate la nivel European

În fluxul II în perioada 05.06.2017 – 24.06.2017 10 elevi din cadrul Colegiului Economic Emanuil Gojdu Hunedoara, au realizat stagiul de pregatire practică în Malaga – Spania, la urmatoarele agentii de turism:

 • ALBALATOUR,
 • RT VIAJES,
 • VIAJES MALAGUETA,
 • VIAJES MARIMARTUR

Proiectul contribuie la îmbogăţirea competentelor acestora în industria turismului prin dezvoltarea competenţelor specializate de tipul :operatiunilor tehnice ale agentiilor de turism;

Testimoniale ale elevilor:

“Proiectul la care tocmai am participat a fost pentru mine o experienţă incomparabilă cu nimic altceva, din toate punctele de vedere. Stagiul de practică a reprezentat o oportunitate de dezvoltare a competenţelor şi abilităţilor noastre atât în domeniul turismului, prin aplicarea cunoştinţelor teoretice dobândite în liceu, cât şi din punct de vedere lingvistic deoarece s-a comunicat in limbile engleză şi spaniolă, ceea ceconsider că este un mare avantaj.
În ceeace priveşte oraşul care pentru trei saptămâni a însemnat “acasă”, pot spune că este unul viu, care trăieşte prin sine, un mosaic de oameni şi de culturi care te face să vrei sărămâi sau, cel puţin, să te întorci acolo.” – Isailă Daniela

“Participarea în acest proiect Erasmus + a însemnat o șansă pentru a mă dezvolta într-un mod diferit celui de acasă. Nu doar că am învățat cum să mă descurc într-o țară străină și să mă acomodez programului acelei țări, ci am avut și oportunitatea de a lucra la o agenție și de a învăța practic toate lucrurile care ni se predaseră la nivel teoric în timpul cursurilor. Această experiență mi-a oferit o imagine de ansamblu a ceea ce înseamnă o carieră în acest domeniu, cuprinzând avantajele dar și dificultațile întâmpinate. Recomand tuturor celor ce au ocazia de a face parte dintr-un astfel de proiect să profite de această sansă deoarece merită munca depusă.” – Silivășan Bianca

„Acest proiect ERASMUS mi-a oferit ocazia de a vedea o țară nouă, o cultura nouă și să cunosc oameni noi. A fost cea mai frumoasa experiență din viața mea. Am văzut locuri noi, mi-au plăcut foarte mult orașele pe care le-am văzut, aveau ceva special, nu știu dacă asta e de la arhitectura fiecăruia, dar au fost cele mai frumoase locuri pe care le-am văzut. Mă bucur enorm de mult ca am avut șansa de a merge în acest proiect. Mi-a plăcut să fac practica la agenția Albalatour, să încerc să învăț spaniola și să văd cum relaționează oamenii de acolo. Mi-a plăcut foarte mult să urc pe Gibralfaro, priveliștea de acolo mi-a rămas în inimă și în minte. Mâncarea a fost foarte bună, mi-a facut plăcere sa încerc lucruri noi. Nu știu ce aș mai putea spune, deoarece a fost prea frumos să spun în cuvinte.” – Anamaria Udroni