Invatamant primar

Program înscrieri:

Luni-joi : 9-18
Vineri : 9-16

Structură Școala Gimnazială Nr. 7 Hunedoara

Str. 1 Decembrie 1848, Nr. 2 Hunedoara

Nr. telefon : 0254712618
E-mail : scoala7hd@yahoo.com

TelVerde 0800816254

Criteriile generale de departajare :
a) existența unui certificat medical de încadrare în grad de handicap a copilului;
b) existența unui document care dovedește că este orfan de ambii părinți. Situația copilului care provine de la o casă de copii/un centru de plasament/plasament familial se asimilează situației copilului orfan de ambii părinți;
c) existența unui document care dovedește că este orfan de un singur părinte;
d) existența unui frate/a unei surori înmatriculat/înmatriculate în unitatea de învățământ respectivă